hide

About

ABAB are residents of top Czech club Chapeau Rouge Prague, where they run the only regular pure techno night in Czech Republic.

They have co-runned clubnight &rt;⋀&rt;⋀ / DADA where played the likes of italian duo Say Dubai signed to No Brainer Records, young french rising star Borussia, talendted german producer Fellow Chive, slovakian top producer Bad Mojo and his mate Mitewort (Top Billin) and the best czech DJ - Tvyks.

They also launched another clubnight in Chapeau Rouge called Club&Soda where they star by the likes of Tvyks and their music soulmates TENTEN and where they invited Jersey legend DJ Sliink, Aberdeen's musicboss Lockah who is signed to Mad Decent, german producer Finckobot, czech techno brothers Veit B, trap producer Huggy Bear and others.

Already two times they also co-organized an open-air event at the Prague's National Theatre piazzetta where they played with Tvyks, Bad Mojo, DJ Alyaz, Huggy Bear, Veit B, DJ Tuco and Z-kat.

Played alongside: Lunice, Cashmere Cat, Say Dubai, Don Rimini, Borussia, Pelussje, Allmostt, Q.G., Tvyks, DJ Tuco, Kid Fresh, DJ Bugaboh & Aphrodite, Z-kat, Wonkap, Bad Mojo, Mitewort, Veit B, Huggy Bear and others.

► CZECH VERSION ◄

Mladí DJs, kteří jsou residenty jednoho z nejznámějších klubů v ČR - Chapeau Rouge a v něm pořádají jedinou čistě na techno zaměřenou noc v republice.

Společne s TENTEN pořádali &rt;⋀&rt;⋀ / DADA, na kterou pozvali italské duo Say Dubai upsané světoznámému labelu No Brainer, francouzského DJe Borussia, nadějného něměckého producenta Fellow Chive, českého producenta a pořadatele legendárního VIBRATORu - Tvykse nebo předního slovenského producenta Bad Mojo anebo dalšího Slovenského producenta Miteworta který je upsaný labelu Top Billin.

Pořádali také další noc - Club&Soda, na které spolupracovali s Tvyksem a TENTEN a na kterou se jim podařilo přivést jersey legendu DJ Sliinka, skotského DJe Lockah upsaného Diplově labelu Mad Decent, něměckého DJe Finckobot, české technobratry Veit B, trap producera Huggy Bear a další.

Nelze opomenout, že již dvakrát spolupořádali s jejich soulmates TENTEN open-air party na piazzettě Národního Divadla, kde vystoupili po boku Tvykse, Bad Moja, DJ Alyaze, Veit B, Huggy Beara, DJe Tuco a Z-kata.

Jsou resident DJs v pražském clubu Chapeau Rouge a účinkovali na akcích po boku:
Lunice, Cashmere Cat, Don Rimini, Pelussje, Allmostt, Kid Fresh, DJ Tuco, Bad Mojo, Z-kat, Tvyks, Wonkap, Q.G., Bugaboh & Aphrodite, Felix!, Mitewort, Huggy Bear, Veit B, The Fakes a dalších.

weareABAB   Martin & Alex, Prague, Czech Republic

Follow
 • Boddika & Joy Orbison vs. Tessela - Mercy Gateway (ABAB VIP Edit)

  weareABAB on March 22, 2014 19:10
 • Conveyor (ABAB Remix) [Preview]

  weareABAB on July 04, 2014 13:39

Share to WordPress.com

If you are using self-hosted WordPress, please use our standard embed code or install the plugin to use shortcodes.
Add a comment 0 comments at 0.00
  Click to enter a
  comment at
  0.00