hide

Need a gift for a gifted musician?

The SoundCloud Premium accounts also come as virtual gifts and it takes only two minutes to get one. Head over to our Gift page and check out the different Premium accounts starting at only €29 per year.

Gift page

About

Netherspace byl můj první projekt, kdy jsem se vážněji začal věnovat elektronické tanční hudbě. Chvíli poté, co jsem v roce 1992 dostal Amigu 500Plus jsem začal zkoušet něco smysluplného tvořit v ProTrackeru 3.10b a nakonec jsem v průběhu šesti let vytvořil mnoho demokazet. Většina "módů" (Amiga měla hudební formát .MOD, ve kterém mohly hrát maximálně 4 zvuky najednou - to bylo proto, že její zvukový čip měl 4 osmibitové D/A převodníky a každý z nih mohl hrát současně jen jeden zvuk) byla rave, případně hardcore. Do roku 1997 jsem si říkal "Space 8", poslední dva roky tvorby, než jsem se na mnoho let začal "full-free-time" věnovat DJingu, jsem tvořil kazety pod názvem Netherspace. Tento název jsem se rozhodl používat i nyní, kdy jsem se nakonec přece jen rozhodl se o své nejoblíbenější .mody podělit.

Netherspace was my first project when I began to seriously devote dance electronic music. Shortly after, when I got in 1992 Amiga 500Plus I started trying to form something meaningful in Protracker 3.10b and finally, I have over six years, did a lot of demos. Most of the "modes" (Amiga had a music format. MOD, which can play up to 4 sounds at once - it was because the sound chip had four eight-bit D/A converters and each of them could play only one sound at the same time) was a rave, or hardcore. By the year 1997, I formed music under the name "Space 8", last two years of making on Amiga, before I started for a long time DJing, I called Netherspace. This name I decided to use even now, when I finally decided to my favorite .mods give to share.

netherspace amiga forever, prague, Czech Republic

Follow
 • A Comment on netherspace's
  Play
  Merry Christmas (2012) at 0.59
  on December 27, 2012 09:57

  @Scapegoat!: thanks :) it was little fun about same few hours at morning :))

Share to WordPress.com

If you are using self-hosted WordPress, please use our standard embed code or install the plugin to use shortcodes.
Add a comment 0 comments at 0.00
  Click to enter a
  comment at
  0.00