hide

About

The idea of Naked Records started in 1996. But it began to become involved as late as in autumn 2007. The founder of the label was experienced dj and producer Luis aka Luis Lamborghini. Why ever „Naked“? It means that we want to present music plainly, raw, straight, simply „Naked“, as Luis says.
The main object of the label is to prove that there are quality producers in our country, and they deserve attention of the general public. You can get to „Naked“ thanks well-known and exclusive distributions (incl. Beatport) all over the world. The next pivotal activity, which is closely connected with label, is Naked Podcast which is released every month and is mixed by a DJ who suprised us or is engaged.
Naked Records is going to have 71 releases in December 2011. This upstanding label has gained its solid place at the Czech scene and it´s only up to you if it´s been rightly.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naked Records jako nápad vznikl již v roce 1996.Aktivně se však na taneční scéně začal label angažovat až na podzim roku 2007.
Jeho zakladatelem je ostřílený dj a producent Luis aka Luis Lamborghini.Proč vlastně Naked?“Znamená to, že na něm chceme prezentovat hudbu bez obalu, syrovou,poctiovou, zkratka „Nahou“ říká sám Luis.
Hlavním cílem labelu je dokázat, že nejen u nás existují kvalitní producenti, kteří si zaslouží pozornost široké veřejnosti.Pomocí prestižních a exclusivních distribucí (včetně Beatportu)se dostanete k „Nakedu“ po celém světě.
Další stěžejní aktivitou která je úzce propojená s labelem, je Naked Podcast, který vychází každý měsíc a je vždy namíchán djjem, který nás v poslední době překvapil a stojí za vaši pozornost.
Naked Records bude mit za sebou v prosinci roku 2011 71 vydaných releasů.Tenhle poctivý label si již vydobil pevnou pozici na České scéně a je jen na VÁS, jestli to bylo oprávněné.

Important Links:
http://nakedrec.com/
http://www.nakedrec.com/podcast/
https://www.facebook.com/NKDRC
https://www.facebook.com/NKDRCpodcast

Naked Records   South Moravia, Czech Republic

Follow

Share to WordPress.com

If you are using self-hosted WordPress, please use our standard embed code or install the plugin to use shortcodes.
Add a comment 0 comments at 0.00
    Click to enter a
    comment at
    0.00