hide

Need a gift for a gifted musician?

The SoundCloud Premium accounts also come as virtual gifts and it takes only two minutes to get one. Head over to our Gift page and check out the different Premium accounts starting at only €29 per year.

Gift page

About

Radio cymunedol - Community radio
Description
Mae MônFM yn orsaf radio gymunedol. Ein nod yw bod yn ffynhonnell o wybodaeth, er mwyn cynnig llwyfan ar gyfer trafod, ac i adlewyrchu ehangder y diddordebau, ieithoedd a diwylliannau sy'n gwneud Ynys Môn yn yr hyn ydyw.

Mae MônFM yn cynnig cyfle i bobl gael llais ar y radio, yn enwedig y rhai sy'n cael eu tan-gynrychioli ar orsafoedd lleol eraill.

Byddwn yn cynnal cyrsiau hyfforddi yn rheolaidd mewn sgiliau radio, fel y gallwch gymryd rhan yn uniongyrchol – o gyflwyno sioe wythnosol eich hun i helpu allan tu ôl i'r llenni.

Ein nod yw darparu fath cwbl wahanol o radio, gyda cherddoriaeth y tu hwnt i'r brif ffrwd, a chymysgedd amlddiwylliannol o safbwyntiau a lleisiau sy'n adlewyrchu'n llawn yr Ynys yr ydym yn byw ynddo

MônFM is a community station. We aim to be a source of information, to offer a platform for discussion, and to reflect the breadth of interests, languages and cultures that make Anglesey what it is.

MônFM offers people the opportunity to have a voice on radio, especially those who are under-represented on other local stations.

We will run regular training courses in radio skills, so you can get directly involved –from presenting your own weekly show to helping out occasionally behind the scenes.

We aim to provide a radically different kind of radio, with music beyond the mainstream, and a multicultural mix of views and voices that fully reflects the Island we live in.

MonFM(Radio) Mon FM, Wales, Britain (UK)

Follow

Share to WordPress.com

If you are using self-hosted WordPress, please use our standard embed code or install the plugin to use shortcodes.
Add a comment 0 comments at 0.00
    Click to enter a
    comment at
    0.00