hide

About

Born in Bordj Menaiel (Algeria), Judie Jay (Judit Maitinsky) lived in Canada, worked in Berlin and Corfu, but is of Hungarian nationality. These years of multicultural environment have greatly affected her musical style. Though at the age of 16 her parents had her enrolled into classical singing, Judie took only 2 lessons . At the age of 17, she decided to grab the mic again and was the lead singer of 4-5 bands simultaneously. Not finding what she was looking for, Judie kept on searching by joining every band she found worthy.
Pluto Project was the first formation she successfully stuck with for a longer period of time and recorded her first hit ‘4000’. Her first solo project became known under the name of Travellin’ Reptile Show.
Judie’s music career consists of an amazingly large number of various impulses. These experiences have resulted in her ability to assimilate into any genre of music, such as jazz, blues, electronic beats, hip-hop and trip-hop.
Judie Jay sang with Pluto Project, Le Garage, The Cas!o Samples, Toy Division, Mantra Porno, Karányi Dani, Colorstar, Heaven Street Seven, Tape Underground, Cadik, Zagar, Beat Dis and Realistic Crew.
After 14 years of life in the music industry, Judie’s first solo album was made alongside with Szabolcs Máté, producer of Secta Chameleon.
The album Harmony will launch on May 12th, 2011, published by the joint efforts of Chameleon and DDK Records.

Judie Jay (Maitinsky Judit) Algériában, Bordj Menaielben született. Élt Kanadában, dolgozott Berlinben és Korfun. A multikulturális környezetben töltött évek erőteljes hatással voltak zenei stílusának későbbi alakulására. Bár szülei tizenhat éves korában beíratták egy klasszikus énektanárhoz, Judie összesen két órán vett csak részt. Legközelebb tizenhét éves korában állt újra mikrofon elé: ez idő tájt megesett, hogy egyszerre öt bandában is szerepelt, de hosszútávon egyikben sem találta meg a helyét, így hónapról hónapra újabb és újabb zenekarokban tűnt fel. Végül a Pluto Project volt az a formáció, melyben Judie sikeresen megvetette a lábát, és akikkel elkészítette első olyan felvételét, melyet már a rádiók is sugároztak. Ez a dal a 4000 volt. Első, saját együttese Travellin’ Reptile Show néven vált ismertté. Judie-t elképesztően sok, különböző impulzus érte zenei pályafutása során, talán ennek is köszönhető, hogy a jazzes, bluesos hangzásvilágtól kezdve a hiphop és triphop alapokon át egészen az elektronikus beatekig bármilyen zenei stílusban otthonosan mozog. Judie Jay énekesnője volt többek között a Pluto Projectnek, a Le Garage-nak, a The Caslo Samplesnek, a Toy Divisionnek, a Mantra Pornonak, játszott Karányi Danival, a Colorstarral, a Heaven Street Sevennel, a Tape Undergrounddal, a Zagarral, a Beat Disszel és a Realistic Crew-val is. Tizennégy év énekesnői tapasztalattal a háta mögött első, önálló lemezét a Secta Chameleonos Máté Szabolcs közreműködésével készítette. A korong 2011. május 12-én, Harmony címmel jelenik meg a Chameleon Records és a DDK közös gondozásában.

judiejay   Judie Jay, Budapest, Hungary

Follow
 • Play
  0.00 / 3.38
  Hide the comments
 • Wind It On Back - Judie Jay/HARMONY Artwork

  Wind It On Back - Judie Jay/HARMONY

  judiejay on July 23, 2014 11:45
  Play
  0.00 / 3.32
  Hide the comments
 • Play
  0.00 / 5.35
  Hide the comments
 • Beat Dis feat. Judie Jay - Just Like Artwork

  Beat Dis feat. Judie Jay - Just Like

  judiejay on June 15, 2014 10:46
 • Play
  0.00 / 4.17
  Hide the comments
 • Play
  0.00 / 3.40
  Hide the comments
 • Zomblaze ft. Judie Jay - UhmWhaaat?! Artwork

  Zomblaze ft. Judie Jay - UhmWhaaat?!

  judiejay on May 13, 2014 10:35
 • pop
 • Play
  0.00 / 4.59
  Hide the comments
 • Zoohacker meets Judie Jay - Thankful Artwork

  Zoohacker meets Judie Jay - Thankful

  judiejay on March 20, 2013 18:55
  Pop

Share to WordPress.com

If you are using self-hosted WordPress, please use our standard embed code or install the plugin to use shortcodes.
Add a comment 0 comments at 0.00
  Click to enter a
  comment at
  0.00